Wat gebeurt er met mijn pensioen na overlijden partner

18 juni 2024 10:18

Wat gebeurt er met mijn pensioen na overlijden partner

Wat er met je pensioen gebeurt na het overlijden van je partner hangt af van het type pensioen dat je partner had en de specifieke voorwaarden van het pensioenfonds of de verzekeraar. Hieronder worden de belangrijkste mogelijkheden beschreven:

Nabestaandenpensioen

Veel pensioenregelingen in Nederland bieden een nabestaandenpensioen, ook wel partnerpensioen genoemd. Dit is een uitkering voor de achterblijvende partner na het overlijden van de pensioengerechtigde. Er zijn echter verschillende vormen van nabestaandenpensioen:

 1. Opbouwend Nabestaandenpensioen:
  • Dit pensioen wordt gedurende de loopbaan van je partner opgebouwd. Het bedrag hangt af van het aantal jaren dat je partner in dienst is geweest en de hoogte van het salaris.
  • Na overlijden van je partner krijg je een percentage van het opgebouwde ouderdomspensioen uitgekeerd.
 2. Risico Nabestaandenpensioen:
  • Dit pensioen is alleen verzekerd zolang je partner in dienst was. Als je partner uit dienst gaat, vervalt het risico nabestaandenpensioen tenzij er een vrijwillige voortzetting is geregeld.
  • Het bedrag is meestal een percentage van het laatst verdiende salaris of het opgebouwde ouderdomspensioen.

Pensioenuitkering na Overlijden

Als je partner al met pensioen was, kan de situatie als volgt zijn:

 1. Ouderdomspensioen:
  • Na het overlijden van je partner stopt de uitkering van het ouderdomspensioen. Soms kan er een tijdelijke uitkering zijn aan de nabestaande partner (bijvoorbeeld een overlijdensuitkering).
 2. Partnerpensioen:
  • Als er een partnerpensioen is geregeld, krijg je als nabestaande partner een uitkering. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van het ouderdomspensioen dat je partner ontving.

Algemene Nabestaandenwet (ANW)

Naast het nabestaandenpensioen kan je mogelijk aanspraak maken op een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Dit is een sociale voorziening die door de overheid wordt verstrekt en hangt af van je persoonlijke omstandigheden, zoals je leeftijd, of je kinderen hebt, en je inkomen.

 • ANW-uitkering: Je kunt in aanmerking komen voor een ANW-uitkering als je voldoet aan de voorwaarden, zoals leeftijd en zorg voor kinderen onder de 18 jaar.

Aandachtspunten:

 • Check het Pensioenoverzicht: Controleer het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of andere pensioeninformatie die je partner heeft ontvangen. Dit geeft inzicht in wat er voor jou als nabestaande is geregeld.
 • Informeer bij de Pensioenuitvoerder: Neem contact op met de pensioenuitvoerder of -verzekeraar om specifieke details en stappen te bespreken.
 • Notaris en Testament: Controleer ook het testament van je partner, indien aanwezig. Soms zijn er specifieke regelingen getroffen die invloed hebben op de verdeling van het pensioen.
 • Regelingen voor Kinderen: Als je minderjarige kinderen hebt, kan er ook een wezenpensioen zijn geregeld.

Het is verstandig om bij het overlijden van je partner zo snel mogelijk contact op te nemen met de pensioenuitvoerder en eventueel een financieel adviseur in te schakelen om je te helpen bij het regelen van de benodigde zaken en het optimaal benutten van de beschikbare voorzieningen.

terug

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.